Naša pobuda temelji na štirih glavnih vrednotah

1. PREOBLIKOVATI EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO V PRAVO DRŽAVLJANSTVO

Politične pravice so glavna lastnost vsakega državljanstva in sredstvo za dostop in razširitev drugih pravic. Pomen državljanstva se krepi tudi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij in dostopom do pravic socialne varnosti v državi stalnega prebivališča. Državljanstvo EU je preseglo začetni ekonomski okvir in prosti pretok delovne sile ter zajelo vse kategorije prebivalstva – državljani EU niso več zgolj gostujoči delavci, temveč polnopravni člani družbe.

Državljani EU so večinoma tako kot drugi migranti zaposleni in plačujejo davke, pošiljajo otroke v iste šole in uporabljajo enake storitve kot domači državljani. Z zagotovitvijo polnih političnih pravic bi spoštovali prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva, kot jo določa pravo EU, in načeli „ni obdavčenja brez zastopanja“, in „ena oseba, en glas“. Nelogično je, da lahko evropski državljani volijo in kandidirajo na lokalnih volitvah, ne pa tudi na regionalnih, ki zadevajo številne iste javne storitve, ki vplivajo na vsakdanje življenje. Državljani lahko v mestu, v katerem živijo, izvolijo poslance Evropskega parlamenta, ne pa tudi vlade, ki sodeluje v Svetu ministrov, za katero mnogi menijo, da ima resnično moč.

2. NAREDITI KORAK K SPLOŠNI VOLILNI PRAVICI

3. SPODBUJANJE BOLJŠEGA VKLJUČEVANJA

Zagotovitev polnih političnih pravic ljudem, tam kjer živijo, lahko pripomore k njihovemu vključevanju v družbo. Politično razlikovanje med državljani EU in nacionalnimi državljani daje napačno sporočilo politikam vključevanja in ne prispeva niti k reševanju vprašanja vključevanja migrantov in beguncev iz držav zunaj EU v evropsko družbo. Vendar širši cilj za povečanje in poenotenje političnih pravic za vse skupnosti migrantov, ki zakonito prebivajo v EU, presega pravni doseg te pobude. Ta evropska državljanska pobuda bi morala biti kljub temu korak k uresničitvi cilja za preprečitev diskriminacije med državljani EU in državljani tretjih držav.

Ta pobuda obravnava temeljno vprašanje, kako zagotoviti združljivost dejanskih volilnih pravic s svobodo gibanja. Komisija na podlagi rekordne udeležbe na evropskih volitvah leta 2019 priznava potrebo po večji vlogi evropskih državljanov pri odločanju ter jih poziva, da na konferenci o prihodnosti Evrope skupaj s civilno družbo in institucijami EU prevzamejo svoj del odgovornosti. Konferenca bo obravnavala sistem vodilnih kandidatov in uvedbo nadnacionalnih list na volitvah v Evropski parlament.

4. PRISPEVATI K IZGRADNJI NADNACIONALNE EVROPSKE DEMOKRACIJE

person icon
Državljanov EU, ki živijo in delajo v drugi državi članici
0 M
bird icon
Državljanov EU podpira načelo svobode gibanja
0 %
Stars
Ljudi se počuti kot Evropejec
0 %
Increase of young people
Povečanje volilne udeležbe, med mladimi, med evropskimi volitvami 2014 in 2019
0 %

Kot evropski državljani, se čedalje bolj zavedamo potrebe po boljši zastopanosti in zagotavljanju svojega glasu v vedno bolj razdeljeni in politično nepredvidljivi Evropi. Verjamemo, da bi morali biti vsi državljani EU, ne glede na njihovo državljanstvo, priznani kot enaki in imeti polne politične pravice.

Če zberemo milijon podpisov, mora Evropska komisija sprejeti naslednje predloge:

Recognise icon

a. PRIZNATI

Državljane EU, samodejno kot volivce, kjer prebivajo ter odstraniti ovire pri glasovanju na  čezmejnih volitvah.

B. OBNOVITI

Splošno volilno pravico kot temeljno pravico in evropsko vrednoto. Državljani EU se morajo odločiti, za vse volitve in referendume, ali bodo glasovali v svoji državi prebivališča ali državi izvora.

Advocacy Paper

C. RAZISKATI

Vpliv teh korakov do splošne volilne pravice za državljane EU in kako lahko vključujejo državljane tretjih držav.

Sign our European Citizens' Initiative

 

 

Med evropskimi volitvami nisem mogel glasovati za slovaške kandidate zaradi pomanjkanja informacij in napačnega komuniciranja z uradniki veleposlaništva. Javne oblasti niso bile v korist.

Za nacionalne volitve sem glasoval po pošti, vendar je bilo veliko glasovnic izgubljenih, napačno  preštetih ali pa so prispele prepozno. 

Karl (državljan Slovaške na Nizozemskem)

 

Sign our European Citizens' Initiative

 

 

Za lokalne in evropske volitve sem želel glasovati v državi, kjer prebivam, vendar mi za lokalne volitve v Latviji, kjer prebivam, to ni bilo dovoljeno. Poleg tega tudi nisem dobil nobenih informacij o volitvah.

Uprava je le pripomnila ‘to ni mogoče’, na način, kot da jim tega problema sploh ni treba rešiti. 

 

Guillaume (Francoz v Latviji)
 
Sign our European Citizens' Initiative

 

 

Letos sem se poskusila registrirati za glasovanje. Poslala sem vse potrebne dokumente preko vladne spletne strani. Od lokalne uprave sem dobila odgovor, da moj naslov ne bo upoštevan kot dokaz. 

Brez kakršnekoli  obrazložitve zakaj moj račun, z mojim imenom, naslovom in datumom izpred enega meseca, ni bil dovolj. 

Katarzyna (državljanka  Poljske v Franciji)

 

Sign our European Citizens' Initiative

 

 
Že 18 let živim v Španiji, kjer tudi ves ta čas plačujem davke in kljub temu nimam besede pri tem, kako se bo ta denar porabil, saj nimam pravice voliti. V Španiji sem lastnik hiše in podjetja, medtem ko na Nizozezemskem nimam nobene lastnine, pa ne glede na to, lahko tam še vedno volim.  
 
 
 Danielle (Nizozemka v Španiji)