Votanți fără Granițe -
drepturi politice depline pentru cetățenii UE

Ajută-ne să realizăm o Europă mai bună!

Lansăm o Inițiativă Cetățenească Europeană (ECI)

Solicităm UE să opteze pentru o democrație europeană reală și o participare sporită a cetățenilor, oferind tuturor europenilor drepturi politice depline. 

Dacă colectăm un milion de semnături, Comisia UE trebuie să decidă asupra următoarelor propuneri:

recognize

a. RecunoașteRea

 

 Automată a cetățenilor UE ca persoane cu drept de vot acolo unde își au reședința și înlăturarea barierelelor de vot și candidatură

renovate

B. Reformarea

Votului Universal ca drept fundamental și valoare europeană. Cetățenii UE ar trebui să aleagă între a vota în țara de reședință sau în țara natală, pentru toate alegerile și referendumurile din spațiul UE

research

C. Cercetarea

 

Efectului Votulului Universal asupra cetățeniilor UE și posibilitatea extinderii către alte naționalități.

Inițiativa noastră este bazată pe 4 principii fundamentale:


1. TRANSFORMAREA CETĂȚENIEI EUROPENE ÎNTR-O CETĂȚENIE REALĂ
: Drepturile politice sunt trăsături fundamentale ce definesc cetățenia și mijlocul prin care alte drepturi pot fi reprezentate și extinse. A acorda drepturi politice parțiale unui număr tot mai mare de persoane este în dezacord atât cu popularitatea acestei cetățenii transnaționale, cât și cu substanța jurisprudenței conferită de Curtea de Justiție a UE. Cetățenia UE s-a dezvoltat dincolo de originile sale economice și libera circulație a forței de muncă, acoperind acum toate categoriile de populație. Așadar, cetățenii UE nu ar trebui să mai fie considerați simpli lucrători temporari, ci membri deplini și egali ai societății.

2. INIȚIEREA PAȘILOR NECESARI PENTRU VOTUL UNIVERSAL: Majoritatea cetățenilor UE lucrează, plătesc impozite, își trimit copiii la aceleași școli și folosesc aceleași servicii ca și cetățenii țării gazdă. A le acorda drepturi politice depline ar fi în concordanță cu principiul non-discriminării pe baza cetățeniei sau etniei, precum și cu principiul “nicio impozitare fără reprezentare” sau “o persoană, un vot”. Este absolut ilogic ca cetățenii europeni să poată vota și candida la alegerile locale, dar nu și la cele regionale, ce vizează multe dintre aceleași servicii publice care au un impact asupra vieții de zi cu zi. Mai mult decât atât, este ilogic să putem alege eurodeputați in orașul de reședință, dar nu și guvernul, care formează Consiliul de Miniștri si care, după părerea multora, deține adevărata putere.

3. ÎNCURAJAREA UNUI PROCES DE INTEGRARE MAI EFICIENT: Dacă ar primi drepturi politice depline în țara în care trăiesc, cetățenii s-ar putea integra mai bine în societate. Diferențierea politică dintre cetățenii UE și cei naționali transmite un semnal greșit politicilor de integrare și nu susține deloc nici integrarea cetățenilor europeni și nici a migranților din afara UE în societatea europeană. Obiectivul mai larg al extinderii și egalizării drepturilor politice pentru toate comunitățile de migranți cu drept de ședere legală depășește ceea ce poate face această inițiativă din punct de vedere juridic. Această ICE ar trebui însă să fie un pas în direcția respectivului obiectiv, pentru a evita discriminarea între cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe.

4. CONSTUIREA UNEI DEMOCRAȚII EUROPENE TRANSNAȚIONALE: Această inițiativă abordează problema fundamentală a modului în care se poate garanta compatibilitatea dintre drepturile electorale efective și libertatea de circulație. Ținând cont de prezența record la alegerile europene din 2019, Comisia recunoaște necesitatea de a le conferi cetățenilor europeni un rol mai important în procesul decizional și îi invită să își asume rolul de terță parte, alături de societatea civilă și de instituțiile UE, în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Conferința va analiza sistemul de candidați cap de listă și cum s-ar putea introduce liste transnaționale la alegerile pentru Parlamentul European. Astfel de reforme ar trebui să meargă mână în mână cu garantarea faptului că toți cetățenii au în primul rând posibilitatea de a vota. Rezumând: această ICE îi solicită Comisiei să reformeze legislația privind drepturile electorale existente, să le extindă la alegerile regionale, naționale și la referendumuri, analizând în același timp impactul mai larg al drepturilor politice depline pentru cetățenii UE, astfel încât să nu se creeze discriminări la adresa resortisanților țărilor terțe.

2 persons
0 M
EU citizens living and working in another Member State
0 %
EU citizens support the principle of freedom of movement
european stars
0 %
People in the EU who feel European
young increasing
0 %
Turnout increase among young people between 2014 and 2019 European Elections​

Ca cetățeni europeni, devenim tot mai conștienți de nevoia de reprezentare mai bună și de a ne asigura vocea auzită într-o Uniune Europeană tot mai divizată și imprevizibilă din punct de vedere politic. Noi credem că toți cetățenii UE, indiferent de naționalitatea lor, trebuie să fie recunoscuți ca egali și deținători de drepturi politice depline.

"No taxation without representation is an old mantra, but a good one"

The Economist

“Fără reprezentare, fără impozitare este o mantră veche, dar totuși valabilă”
The Economist

Mărturii ale oamenilor

karl


În timpul alegerilor europene nu am putut să votez pentru candidații slovaci din cauza lipsei de informație și comunicare de la oficiali ambasadei. Autoritățile publice nu au fost de folos.
Pentru alegerile naționale, am votat prin poștă dar multe voturi s-au pierdut, nu au fost numărate sau plicul oficial a ajuns prea târziu la destinație.

Karl, slovac în Olanda

guillaume


Pentru alegerile locale și europene, am dorit să votez în țara de reședință dar nu mi s-a permis să votez local, acolo unde locuiesc, în Letonia. În plus, nu primesc informații despre votare.
Administrația spune pur și simplu „nu este posibil” co cale de a nu-și crea probleme pe care să trebuiască să le rezolve.

Guillaume, francez în Letonia

katarzyna


Am încercat anul acesta să mă înregistrez la vot, I trimis toate documentele necesare prin website-ul guvernului. Am primit un răspuns de la primăria din localitate că nu îmi vor valida adresa. Nici o explicație de ce factura de luna trecută, cu numele meu și adresa nu este suficientă.

Katarzyna, poloneză în Franța

danielle


Sunt rezidentă spaniolă de la 18 ani și de atunci plătesc taxele în Spania, totuși nu am dreptul să spun cum să se cheltuiască banii pentru că nu am drept de vot. Am o casă, am o companie aici, în Olanda nu am nici o posesiune dar am drept de vot.
Da, este timpul să facem ceva despre problema aceasta.

Danielle, olandeză în Spania

Spune-ne povestea ta!

book

Noi strângem istorisirile celor care au avut probleme sau dificultăți votând, în țara de reședință sau în țara natală, în alegerile naționale, europene, locale sau la referendum!

Dorești să suporți propunerea noastră?

Ajută cauza noastră!
Contribuția ta ne ajută să ne atingem țelurile și să îmbunătățim drepturile electorale.