Voters Without Borders:

VISOS POLITINĖS TEISĖS ES PILIEČIAMS

Pristatome Europos Piliečių Iniciatyvą (angl. European Citizens’ Initiative – ECI)

Mes reikalaujame, jog Europos Sąjunga panaikintų juodą dėmę nuo Europos demokratijos ir įgalintų Europietišką pilietybę suteikiant pilnas politines teises visiems ES piliečiams.

Jei surinksime 1 milijoną parašų – Europos Komisija privalės:

recognize

a. Pripazinti

EU piliečius kaip rinkėjus savo gyvenamojoje vietoje bei panaikinti kliūtis balsavimui ar kandidatuoti rinkimuose tarptautiniu mastu.

renovate

B. Atnaujinti

Visuotinius rinkimus kaip pamatinę teisę bei Europietinę vertybę. ES piliečiai turėtų teisę dalyvauti rinkimuose ir referendumuose savo gyvenamojoje arba kilmės šalyje.

research

C. Tirti

Šių žingsnių poveikį visuotiniams rinkimams bei kaip iniciatyva galėtų įtraukti trečiųjų šalių (angl. third-country nationals) piliečius.

 

 

 

Kaip Europos Sąjungos piliečiai, mes vis labiau pradedame suprasti, jog norime būti išgirsti ir reprezentuojami susiskaldžiusioje bei politiškai nenuspėjamoje Europoje. Mes tikime, jog visi ES piliečiai, nepaisant jų tautybės, turėtų būti pripažinti kaip lygūs ir turėti pilnas politines teises.

 

2 persons
0 M
EU citizens living and working in another Member State
0 %
EU citizens support the principle of freedom of movement
european stars
0 %
People in the EU who feel European
young increasing
0 %
Turnout increase among young people between 2014 and 2019 European Elections​

likęs laikas iki parašų rinkimo 2020 m. rugsėjo 1 d

Mūsų vizija – tobulinti Europietinę demokratija ir sukurti erdvę tarptautinei politikai.
Teisė balsuoti neprivalo būti susieta su šalies pilietybe!
Mes dažnai susiduriame su dilema: “Jei užsienietis norėtų balsuoti čia, jis turėtų tapti šalies pilietis”. Idėja, jog šiais laikais norint gauti teisę balsuoti Europoje reikia pirmiau būti pripažintam kaip tos šalies piliečiui, nėra teisinga.

Teisė balsuoti neturi būti susieta su tautybe ar lojalumu, bet paprasčiausiai atstovauti pamatinius demokratinius principus – “vienas žmogus, vienas balsas” (angl. “One Person, One Vote”) ir “jokių mokesčių be atstovavimo” (angl. “No Taxation Without Representation”).





"No taxation without representation is an old mantra, but a good one"

The Economist


"jokių mokesčių be atstovavimo yra sena mantra, bet gera"

 

PAVERSKIME EUROPIEČIO PILIETYBĘ REALIA PILIETYBE

 

Politinės teisės yra pagrindinis pilietybės bruožas bei įrankis. Pasinaudojant jomis gali būti atstovaujamos ar praplėčiamos individo laisvės. Paliekant vis didėjantį žmonių skaičių su dalinėmis pilietinėmis teisėmis prieštarauja ne tik europietiškos pilietybės populiarumui, bet ir jos sukurtam turiniui, kuris buvo įgyvendinamas pagal ES Teisingumo Teismo praktikas. Negana to, tai nedera ir su faktu, jog europietiška pilietybė suteikia žmogui teisę į socialinį draudimą bei profesinės kvalifikacijos pripažinimą gyvenamojoje šalyje. 

 

Todėl, galima teigti, jog ši tarpvalstybinė pilietybė perkopė savo ekonominę paskirtį, kuri iš pradžių buvo vien laisvas darbo jėgos judėjimas. Dabar – europiečiai nėra vien kviestiniai darbuotojai, bet ir visaverčiai bei lygūs visuomenės nariai.

 

ŽENKIME ŽINGSNĮ LINK VISUOTINIŲ RINKIMŲ

 

EU piliečiai, kaip ir kiti emigrantai,  svetimoje šalyje prisideda mokėdami mokesčius, leisdami savo vaikus į tas pačias mokyklas, naudodamiesi tomis pačiomis paslaugomis kaip ir jų nacionaliniai kaimynai. Suteikiant jiems pilietines teises atitiktų pamatinius demokratinius principus “jokių mokesčių be atstovavimo” (angl. “No Taxation Without Representation”) ir “vienas žmogus, vienas balsas” (angl. “One Person, One Vote”) bei draudimą pagal ES teisę prieš bet kokią diskriminaciją dėl tautybės. Negana to, nėra logiška, jog žmogui yra leistina balsuoti ir kandidatuoti vietos rinkimuose, tačiau uždrausta tai daryti regioniniu lygiu, kur sprendžiami klausimai dėl tų pačių viešųjų paslaugų.

 

 

SKATINKIME GERESNĘ INTEGRACIJĄ

 

Suteikiant žmonėms pilnas politines teises padės jiems geriau įsilieti visuomenėje. Diferenciacija tarp EU ir nacionalinių piliečių siunčia blogą signalą integracijos politikai bei  niekaip nepadeda susitvarkyti su migrantų ir pabėgėlių ne iš ES integracijos problemomis.

 

Platesnis iniciatyvos tikslas – išplėsti ir suvienodinti visų legaliai gyvenančių migrantų bendruomenių politines teises. Tačiau ši idėja peržengia tai, kas yra teisiškai įmanoma Europos Piliečių Iniciatyvai. Nepaisant to, šią iniciatyvą reikėtų matyti kaip žingsnį link platesnio tikslo, siekiant sumažinti ES bei trečiųjų šalių piliečių diskriminaciją.

PADĖKIME SUKURTI TARPTAUTINĘ EUROPIETINĘ DEMOKRATIJĄ

 

Ši iniciatyva nagrinėja kaip užtikrinti, jog veiksmingas rinkimų teisės būtų suderintos su judėjimo Europos Sąjungoje laisve. Remdamiesi rekordiniu rinkiminiu aktyvumu 2019 Europos Parlamento rinkimuose, Europos Komisija pripažįsta poreikį suteikti europiečiams svarbesnį vaidmenį priimant sprendimus ir prašo jų imtis trečios šalies vaidmens kartu su pilietine visuomene bei ES institucijomis konferencijoje apie Europos ateitį. Konferencijoje bus svarstoma pagrindinių kandidatų sistema ir kaip sudaryti tarptautinius sąrašus rinkimams į Europos Parlamentą. Tačiau visų pirmiausia, tokios reformos turėtų užtikrinti visų europiečių teisę balsuoti.

 

 

 

Ar norite palaikyti mūsų iniciatyvą?

Jūsų paaukojimas padės mums pasiekti savo tikslus!